11
آگوست

نوشته شماره 1

شروع به حرکت کنید. از وضعیت کنونی خود (محدوده امن*) خارج شوید. اگر بخواهید که موفق باشید، باید در مسیر قرار بگیرید و حرکت خود را شروع کنید. گام های خود را بردارید. باید شروع کنید. برای شروع، منتظر فراهم شدن همه ی خواسته های خود، نباشید. طولانی ترین...

ادامه مطلب