11
آگوست

نوشته شماره 1


شروع به حرکت کنید.
از وضعیت کنونی خود (محدوده امن*) خارج شوید.
اگر بخواهید که موفق باشید، باید در مسیر قرار بگیرید و حرکت خود را شروع کنید.
گام های خود را بردارید. باید شروع کنید. برای شروع، منتظر فراهم شدن همه ی خواسته های خود، نباشید. طولانی ترین راه ها با اولین قدم ها شروع می شوند.
مهم نیست که در کجای مسیر قرار دارید، فقط حرکت کنید.

شاید مقدار زیادی از راه را تا الان پیموده باشید.
موفق و پیروز باشید