محدوده خدمات :

اصل اساسی و هدف اصلی ما در مجموعه “کمک به درک افراد از رسالت وجودی خود در جهان هستی” می باشد. از این رو ما  تمرکز را  بر مشاوره و توسعه  کسب و کار  در بهترین حالت قرار می دهیم.

مشاوره  کسب و کار شامل: 

برندسازی سازمانی

برند سازی سازمانی

هویت برند، سرمایه‌ای است که برای سازمان ارزش‌آفرینی می‌کند.

برندسازی شخصی

برند سازی شخصی

یک جنبه مهم کار یک وکیل، ایجاد روابط نزدیک با مشتریان است.

استراتژی سازمانی

استراتژی سازمانی

استراتژی باعث می شود که سازمان قدم بردارد و به جایگاه مورد نظر دست یابند.

عارضه یابی سازمانی

عارضه یابی سازمانی

 روشی مؤثر برای تعیین شکاف بین عملکرد فعلی و مطلوب و چگونگی دستیابی به اهداف است

توسعه برند

توسعه برند

امکان شناسایی یک محصول را فراهم می کند به آن هویت می دهد و ویژگی های قابل تمییز، آن را از دیگران متفاوت می کند.

اصول و فنون مذاکره

اصول فنون و مذاکره

برای یک مذاکره­ کننده حرفه­ ای، داشتن فن بیان و مهارت کلامی مهمترین عامل موفقیت است.

تحصیلات و مدارج  دریافتی:

مدارک تحصیلی

نحوه کار ما چگونه است؟

1

عارضه یابی

 یکی از مهمترین مسائل در حوزه  کسب و کار عارضه یابی  سازمانی یا فردی می باشد. 

2

تدوین استراتژی

استراتژی به  منزله  نقشه  راه   کسب و کار است. بدون استراتژی قدم برداشته  به  مانند در تاریکی گام برداشتن  است. 

3

آموزش

نیاز به  اطلاعات 

4

اجرا

نیاز به اطلاعات 

تماس با مشاورین ما